Нарийн мэдлэг

More: Тэмдгүүд , Нэмэлт , Plots болон Rites , Зурхай ухаан , Залбирал ба дүрс , Мэргэ төлөв , Bioenergetics , Иог болон бясалгал , Numerology , Palmistry