8-р сарын 10-ны тэмдэг

8-р сарын 10-ны өдөр Прокор, Пармен нарын садар самууны баярын амралт, хүмүүсийн тэмдэг, амьдралын өдөр тутмын үйл ажиллагаатай холбоотой. Түүнчлэн энэ өдөр Бурхны эхийн Smolensk-ийн дүрийг тэмдэглэж байна. Энэ нь Орос дахь сүм хийдийн хамгийн том баяр юм.

8-р сарын 10-ны өдөр ямар гайхамшигтай вэ?

Энэ өдөр тосгоны иргэд сүм хийдийн баярыг тэмдэглэж , төмрийн дархан цаазат газар, ус, гал түймэртэй хүмүүсийг бүгдийг нь төсөөлж чаддаг бүх үйлдвэрчний мастеруудыг тэмдэглэж байжээ. Тэд бэлэг, талархлын үгсээр ирэв. Гэтэл наймдугаар сарын 10-нд арилжаа муу байсан. Өнөөдөр худалдан авах нь ашиг тусаа өгөхгүй, удаан үргэлжлэхгүй гэж үздэг.

Ардын тэмдэг

Хүмүүсийн ажил мэргэжилтэй холбоотой Smolensk шинж тэмдэг: