Умайн олон төрлийн момент

Момомыг умайн булчингийн эдээс ургаж буй хоргүй хэсэг гэж нэрлэдэг. Хэрэв өвчин хэд хэдэн зангилаагаар илэрхийлэгддэг бол бид олон умайн гуяны вирустай холбоотой.

Олон зангилааны умайн момент

Өвчин хүндэрсэн байдлаас хамаарч хэд хэдэн төрлийн хавдрыг ялгана.

  1. Умайн олон төрлийн мөөгөнцөрт том хэмжээтэй. "Том хэмжээс" нь 6 см-ээс их диаметртэй зангилааг хэлнэ. Энэ бүлгийн эмэгтэйчүүд консерватив миомэктомийг тогтоожээ. Энэ нь үйл ажиллагааг орон нутагт амжилттай байрлуулахад 1-3 оронтой цэгүүд байдаг. Өөрөөр хэлбэл том хэмжээний олон умайн фибройд бүхий өвчтөнд умайн артерийн эмболизаци хийдэг бол нийт эзэлхүүн нь 20 долоо хоногоос хэтрэхгүй.
  2. Олон тооны умайн момом нь жижиг хэмжээтэй. Хэрэв зангилаа 20 мм-ээс хэтрэхгүй бол түүнийг бага гэж үзнэ. Дүрэм ёсоор энэ оношлогдсон эмэгтэйчүүд метрроржи, үргүйдэлтэй тулгардаг.
  3. Дунд зэргийн зангилааны умайн ихэн момент. Энэ өвчний хэлбэр нь ойролцоогоор 6 см хэмжээтэй байдаг. Энэ тохиолдолд хамгийн зөв бөгөөд үр дүнтэй эмчилгээ нь умайн артерийн эмболизаци юм.

Умайн олон төрлийн момом болон жирэмслэлт

Зангилааны үүрэгтэй хүүхэд илүү уян хатан, уян хатан болж, хэмжээ нь нэмэгдэж эхэлдэг. Заримдаа момом нь уруулд саад болдоггүй, харин үр хөндөлтийг олон тооны илрүүлгүүд байдаг. Умайн олон төрлийн момом нь хэд хэдэн тохиолдолд ноцтой аюул учруулж байна:

Зулгаацах өндөр эрсдэл бол зангилаанд байрладаг. Эмэгтэй хоёр долоо хоног тутам дор хаяж нэг удаа шалгагдана.

Умайн олон төрлийн эмчилгээ: эмчилгээ

Умайн биетийн олон момомын хоорондох ялгаа нь эмч хэд хэдэн зангилааны өсөлтийг ажиглаж байх ёстой. Эмчилгээний улмаас цаг хугацаатай байх ёстой. Эхлээд эмэгтэйн биеийн дааврын тэнцвэрийг сэргээх хэрэгтэй. Эдгээр зорилгоор жирэмслэлтээс хамгаалах дааврын бэлдмэл, витамины цогцолборыг хэрэглэнэ.

Хэрвээ олон умайн фибройд хүнд хэлбэрээр өнгөрвөл эмч нь умайгаас зөөх хүртэл мэс заслын аргыг тогтооно. Энэ тохиолдолд үргүйдэл нь зайлшгүй юм. Хэрэв та зөвхөн зангилаа арилгах боломжтой бол хүүхдийг ойлгож, тэвчээртэй байх найдвар бий. Өнөөдөр celandine, borage умайн болон бусад эмчилгээн дээр үндэслэн ардын эмчилгээний аргуудын талаар олон байдаг. Гэхдээ ийм аргыг зөвхөн мэргэжилтэнтэй зөвлөлдсөний дараа ашиглах нь зүйтэй юм.