Bowel хорт хавдар - анхны шинж тэмдэгүүд

Патологи нь биед ноцтой аюул учруулж, эрт илрүүлэхийг шаарддаг. Дүрэм ёсоор энэ өвчний улмаас дөчин наснаас дээш насны хүмүүс байдаг. Хэдийгээр эмчилгээний арга барил сүүлийн жилүүдэд ихээхэн өөрчлөлтүүдтэй байсан ч эхний шинж тэмдэг илрэхэд гэдэсний хорт хавдарыг илрүүлэх магадлалыг нэмэгдүүлж байна. Дараа нь эмчтэй уулзах нь өвчтөний гэдэсний эмгэг гэж тооцогддог шинж тэмдгүүдийн ач холбогдлыг илэрхийлдэггүй.

Эмэгтэйчүүдэд гэдэсний хорт хавдарын анхны шинж тэмдэг

Оношилгоог хийхийн тулд зөвхөн гаднах дэлгэцүүдээс гардаг бөгөөд энэ нь боломжгүй юм. Олон тооны шинж тэмдгүүд нь өвчнийг тодорхойлоход хэцүү байдаг. Тиймээс бусад өвчин эмгэгийг эс тооцвол эмгэгийг зөвхөн орчин үеийн багаж хэрэгслийн тусламжтайгаар мэргэшсэн байдаг.

Гэдэс судлалын хамгийн тод илрэл нь ходоод гэдэсний гэмтэлээс үүссэн эмгэг юм.

Юуны өмнө:

Дүрмээр бол, өвчтөний эхний шатанд өвдөлт мэдрэмж зовдоггүй. Энэ нь хавдрын жижиг хэмжээтэй холбоотой юм. Үрэвсэл нь үрэвсэлт үйл ажиллагаанд хамрагдах хүртэл өвчтөнд таагүй мэдрэмж төрдөггүй. Гэсэн хэдий ч хавдартай хавсарсан эрхтнүүдийн ажил тасалдсан тохиолдолд өвдөлт үүсдэг.

Хэрэв непласс нь шулуун гэдсээр, түүний дээд хэсэгт байрласан бол давсаг руу тархдаг. Эмэгтэйд гэдэсний хорт хавдарын анхны шинж тэмдгүүдийн онцлог шинж чанар нь өвчний үед гэдэс нь үтрээнд нэгдэж, улмаар хий болон ялгадас үүсгэдэг.

Хавдрын умайд ургадаг бол онцгой шинж тэмдэг ажиглагддаггүй.

Дээрх онцлогоос гадна эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн ишемийн эмчилгээ өөр өөр байдаг.

Эхний шатанд гэдэсний хорт хавдрын анхдагч шинж тэмдэг илэрдэг

Ходоод гэдэсний тогтолцооны эмгэгээс гадна өвчтөний амьдрах чадвар буурч, ерөнхий нөхцөл байдал доройтдог. Өвчтөний хавдрын талаархи дүгнэлт нь эмч дор хаяж гурван шинж тэмдэгтэй байдаг.

Гэдэсний хорт хавдар дахь хордлогын эхний шинжүүд

Эхний шатанд гэдэсний салст бүрхүүлийн шударга байдлыг аажмаар алдаж, түүний агуулга нь цусанд нэвтэрч, бие махбодыг хордуулж эхэлдэг. Энэ үзэгдэл нь эмгэгийн дараах жагсаалтыг дагалдаж байна:

Хорт хавдар нь амьсгалын замын үрэвсэл, үе мөч, зүрхний өвчинд нэрвэгддэг хордлого үүсгэдэг.

Ходоодны хорт хавдрын анхны шинж тэмдэгүүдийн дараа үүссэн шинж тэмдгүүд

Урьд нь жагсаасан илрэлүүдээс гадна эмгэг нь бусад ховор тохиолдох шинж тэмдэг илэрч болно. Үүнд: